W miarę pogłębiania się kryzysu ofiary potrzebują jednak znacznie więcej specjalistycznych leków, takich, które są stosowane w szpitalach do leczenia ran wojennych. Szpitale leczące poszkodowanych potrzebują leków, które są dostępne tylko u wyspecjalizowanych dostawców i które ze względu na swój charakter muszą być przechowywane i transportowane w odpowiednich warunkach.

Wiele leków dla szpitali znajduje się w workach infuzyjnych, inne mogą być specjalistycznymi lekami do opatrywania ran; wszystkie muszą być przechowywane i transportowane w określonych temperaturach. Szpitale mogą leczyć swoich pacjentów takimi lekami tylko wtedy, gdy wiedzą, że dotarły one do nich właściwymi kanałami i że można zagwarantować o ich jakość, bo tylko wtedy będą wiedziały, że można je bezpiecznie stosować u pacjentów, którzy najbardziej ich potrzebują.

Możesz również wesprzeć ten projekt: https://caritas.zamojskolubaczowska.pl/przekaz-darowizne-leki-na-ukraine/