Czym są dla nas konsultacje społeczne?

Forma dialogu

Konsultacje społeczne to forma dialogu, którą prowadzi ZZPF z organizacjami rządowymi, pozarządowymi oraz innymi uczestnikami rynku farmaceutycznego, po to, by zasięgnąć opinii na temat różnych istotnych kwestii dla przyszłości naszego zawodu.

Sposób na poznanie opinii społecznej

Konsultacje społeczne są sposobem uzyskiwania opinii, stanowisk, przygotowania propozycji dla instytucji i osób, które poprzez proponowanie zmian w ustawodawstwie, mogą przyczynić się do ustalenia niekorzystnych dla naszego środowiska zmian. W związku z tym, że zmiany te mogą w pewien sposób dotknąć naszych członków bezpośrednio lub pośrednio poprzez np.: skutki proponowanych przez administrację działań, będziemy aktywnie śledzić wszelkie debaty dotyczące grupy zawodowej magistrów farmacji.

Przedstawienie planów legislacyjnych

W ramach konsultacji przedstawiciele ZZPF mogą przedstawiać zarówno organizacjom jak i obywatelom swoje plany dotyczące np. aktów prawnych (ich zmiany lub uchwalania nowych), inwestycji lub innych przedsięwzięć, które będą miały wpływ na naszą codzienna pracę. Będziemy wysłuchiwać opinii na każdy temat oraz informować o ostatecznych decyzjach, które zostaną podjęte.

Wyjście z inicjatywą

Konsultacje społeczne nie ograniczają się jednak tylko do przedstawienia i opiniowania gotowych planów. Mogą być też procesem, w którym od początku wypracowywana jest jakaś propozycja rozwiązania lub diagnozowane są potrzeby w obszarze, w którym w przyszłości podejmowane będą decyzje publiczne. Istotą konsultacji społecznych jest poznawanie przez ZZPF perspektyw i potrzeb farmaceutów pracujących w całym sektorze farmaceutycznym i wspólna praca nad konkretnymi rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować zróżnicowane potrzeby.

OGÓLNYM CELEM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

powinno być poszukiwanie rozwiązań, które pomogą władzom publicznym podejmować decyzje
w największym stopniu realizujące zasadę dobra wspólnego całej społeczności magistrów farmacji w Polsce.

Związek Zawodowy Farmaceutów Polskich logo

Polish Trade Union of Pharmacy Workers

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe

al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
Telefon:
+(48) 602101979
Telefon:
+(48) 694732275.
E-mail:
zzpf@zzpf.org.pl
NIP:
5223098180
KRS:
0000690692

Dołącz do ZZPF

Dołącz do nas, byśmy wspólnie zabrali głos w sprawach ważnych dla naszej grupy zawodowej.

Wypełnij zgłoszenie

Copyright © 2024 Związek Zawodowy Pracowników Farmacji. Wszelkie prawa zastrzeżone. Designed By WebSS Studio

Strefa dla członków ZZPF

Uruchomiono zadanie harmonogramu