Ilość dni szkoleniowych w UoZ powinien wynosić 3 dni w ciągu roku.

Regulacji wymaga:
 - Ustalanie standardów szkolenia i akredytacja kursów szkoleniowych oraz innych form edukacji farmaceutów oraz techników farmaceutycznych na drodze:

a) Zapewnienia możliwości rejestracji jedynie osobom posiadających odpowiednio wysokie kwalifikacje. Z tego względu możliwość rejestracji poprzedzona jest rocznym szkoleniem pre - rejestracyjnym, które stażysta w jednym i drugim wypadku musi przebyć, aby ubiegać się o rejestrację
b) Wprowadzenie egzaminu końcowego dla obu grup, niezbędnego dla uzyskania możliwości rejestracji
c) Systematyczna kontrola umiejętności i wiedzy pracowników aptek, którzy zostali zarejestrowani, dotyczy obu grup zawodowych.