Bezpieczeństwo pacjentów i farmaceutów jest dla nas najwyższą wartością. Przekazujemy dla Państwa procedurę i wytyczne, aby realizowana transakcja wydawania antykoncepcji awaryjnej przebiegała w sposób profesjonalny z poszanowaniem prywatności pacjentki, a także zrozumieniem odpowiedzialności jaka będzie spoczywać na Nas farmaceutach prowadzących wskazany proces.

Zakres procedury, obejmuje wszystkie możliwe scenariusze, z jakimi będzie musiał się zmierzyć farmaceuta wydający antykoncepcję awaryjną, aby proces wydania antykoncepcji awaryjnej przebiegł w optymalny sposób, zgodnie z zasadami kodeksu etyki aptekarza i pierwotną definicją opieki farmaceutycznej.

W ramach przygotowanej procedury znajdą Państwo informacje o ochronie danych osobowych, procesie realizacji, wywiadzie medycznym i farmaceutycznym, które są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu.

Zapraszamy do skorzystania z proponowanych rozwiązań oraz do archiwizacji przez okres 3 lat.

Ankieta do pobrania:

PDF

WORD