Pamiętaj! jeżeli jesteś członkiem związku zawodowego możesz skorzystać z ulgi i odliczyć składki członkowskie od podatku.

Więcej o tym, możesz przeczytać tutaj: https://zzpf.org.pl/aktualnosci/427-odliczenie-skladki-czlonkowskiej-od-podatku