Od 1 stycznia 2022 roku można skorzystać z wyższej ulgi z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych. Kwota, którą możemy aktualnie odliczyć została podniesiona i członkowie związków zawodowych mogą liczyć na większe preferencje. 

Ulga jest przeznaczona dla podatników rozliczających się według skali podatkowej (PIT 36, PIT 37) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Nie skorzystają z niej osoby, które rozliczają się za pomocą podatku liniowego.

Z ulgi mogą skorzystać jedynie osoby będące członkiem związku zawodowego, ponieważ dotyczy ona jedynie składek członkowskich. Aktualnie zwiększono wysokość odliczeń od dochodu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym z 500 zł do 840 zł.

840 zł składki do odliczenia w PIT za 2023 r

Podatnicy, żeby mogli skorzystać z preferencji powinni zachować dowody wpłaty, zawierające dane identyfikujące członka, organizację związkową, kwotę wpłaconych składek, odpowiednie tytuły wpłaty i daty. W sytuacji kiedy składki odprowadza pracodawca wystarczy PIT-11.

Składki na związki zawodowe w PIT-11
W sytuacji kiedy składki na rzecz związku zawodowego potrącane są przez pracodawcę, podatnikowi do udowodnienia wysokości poniesionych na ten cel wydatków wystarczy jedynie informacja płatnika zamieszczona w PIT-11

Wykazana w PIT-11 kwota składki na rzecz związku zawodowego nie może być większa niż podlegająca odliczeniu w roku podatkowym, aktualnie jest to kwota 840 zł.

Ulgę rozliczamy na załączniku do zeznania rocznego tj. PIT/O. w części B. (Składki członkowskie na rzecz związków zawodowych (art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy))

 

* fot. www.bankier.pl