Dzięki współpracy z ekspertami z Kanady, rozpoczęliśmy kolejny projekt, którego celem jest ocena wpływu pandemii Covid-19 na apteki szpitalne w Polsce. Zależy nam, aby wyniki tego badania i raport były kompleksowym źródłem informacji o praktyce farmacji szpitalnej w Polsce, zawierającym informacje na temat praktyki zawodowej farmaceutów i techników farmaceutycznych, dystrybucji leków, zasobów ludzkich i technologii farmaceutycznej.

Dane z raportu będą w pełni jawne i dostępne dla każdego. Badanie to zapewnia bogactwo danych różnym profesjonalistom z branży farmaceutycznej, ustawodawcom, organom regulacyjnym, naukowcom, studentom, firmom farmaceutycznym, rządom i decydentom zdrowotnym w Polsce. Raport jest wykorzystywany do różnych celów, w tym do ustalania programów badawczych, a także identyfikowania i porównywania najlepszych praktyk, aby pomóc liderom farmacji szpitalnej na całym świecie lub rządom w podejmowaniu skutecznych decyzji.

Link do badania: http://badaniawaptekach.pl/