Zapraszamy do zapoznania się podziękowaniami Prezesa NFZ za wkład Związku Zawodowego Pracowników Farmacji w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece.

Pismo Prezesa NFZ