Oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe (AMR) jest poważnym problemem na całym świecie. Szczególnie w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe stanowi poważny problem.

Aby osiągnąć ten cel, wśród podmiotów świadczących opiekę zdrowotną należy zapewnić wiedzę i praktykę w zakresie zarządzania środkami przeciwdrobnoustrojowymi. Celem projektu jest ocena wiedzy i świadomości na temat antybiotykooporności wśród pracowników służby zdrowia. Nasze badanie składa się z kilku pytań ogólnych, część przeznaczona dla lekarzy, część dla farmaceutów i część dla pielęgniarek/położnych. Kwestie poruszane w projekcie obejmują wiedzę personelu medycznego na temat problemu antybiotykooporności, czynników, które mogą ją powodować, a także wiedzę na temat strategii niezbędnych do poradzenia sobie z tym globalnym problemem. Materiał zebrany posłuży do opracowania szerszej opinii na powyższy temat, co może mieć znaczenie w opracowaniu strategii ograniczenia rozwoju masowej antybiotykooporności, a co za tym idzie wzrostu ryzyka śmiertelności wśród pacjentów w Polsce. Projekt w partnerstwie z Polskim Związkiem Zawodowym Pracowników Farmacji (ZZPF).

Więcej o projektach Polskiej Aptecznej Sieci Badawczej: https://practiceresearchnetwork.org/our-projects/