Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych apteka ponownie zyska możliwość wykonywania bezpłatnych szczepień finansowanych ze środków publicznych. Informacje dotyczące tego, jakie szczepienia będą refundowane, od kiedy i kto będzie mógł z nich skorzystać.

Więcej nt. można przeczytać na stronie: https://farmaceuciszczepia.pl/