Związek Zawodowy Pracowników Farmacji (ZZPF) i Polska Sieć Badań Praktyk Farmaceutycznych (PPPRN) za zgodą organizacji zrzeszających farmaceutów szpitalnych w Kanadzie, dzięki współpracy z ekspertami ds. spraw farmacji klinicznej z Kanady, dr Regisem Vaillancourtem, rozpoczyna kolejny projekt, którego celem jest ocena wpływu pandemii COVID-19 na apteki szpitalne w Polsce.

Zależy nam, aby wyniki tego badania i raport były kompleksowym źródłem informacji o praktyce farmacji szpitalnej w Polsce, zawierającym informacje na temat praktyki zawodowej farmaceutów i techników farmaceutycznych, dystrybucji leków, zasobów ludzkich i technologii farmaceutycznej. Będzie to pierwsza edycja raportu pod patronatem PPPRN i ZZPF. Dane z raportu będą w pełni jawne i dostępne dla każdego publicznie. Badanie to zapewnia bogactwo danych różnym podmiotom z branży farmaceutycznej, ustawodawcom, organom regulacyjnym, naukowcom, studentom, firmom farmaceutycznym, rządom i decydentom zdrowotnym w Polsce. Raport jest wykorzystywany do różnych celów, w tym do ustalania programów badawczych, a także identyfikowania i porównywania najlepszych praktyk, aby pomóc liderom szpitali lub rządom w podejmowaniu skutecznych decyzji.


Link do badania: https://practiceresearchnetwork.org/rusza-projekt-oceniajacy-wplyw-pandemii-covid-19-na-funkcjonowanie-aptek-szpitalnych/