Czy obecny stan prawny pozwala na szczepienia przeciwko grypie w aptece? 
Tak, a podstawy prawne to:
1. art. 86 ust. 8a Prawo farmaceutyczne 8a. W aptekach ogólnodostępnych, spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przeprowadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1284). Art. 19 punkt 5a i 5b
5a. Wykonanie zalecanego szczepienia ochronnego jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania tego szczepienia, które przeprowadza lekarz, a które w przypadku badania kwalifikacyjnego osoby dorosłej przed szczepieniem przeciw grypie może przeprowadzić również felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.
5b. Wykonanie u osoby dorosłej szczepienia przeciw grypie może przeprowadzić także lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny posiadający kwalifikacje, określone na podstawie art. 17 ust. 10 pkt 3.

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla farmaceutów (Dz. U. poz. 1860 z późn. zm.).
Od 1.07.2023 z racji zakończenia stanu epidemicznego utraciliśmy możliwość szczepienia TYLKO przeciw COVID.
Oczywiście na tą chwilę (dopóki nie jest opublikowane stosowne Rozporządzenie MZ oraz Komunikat NFZ) nie są to usługi finansowane ze środków publicznych. Mogą by pobierane opłaty na zasadzie usług komercyjnych.


https://farmaceuciszczepia.pl/czy-obecny-stan-prawny-pozwala-na-szczepienia-p-grypie-w-aptece/


Zespół Farmaceuciszczepia.pl