Z sukcesem został zakończony Pilotażowy Program Przeglądów Lekowych, realizowany według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2021 roku. W tym celu organizatorzy zapraszają do udziału w transmisji on-line na żywo z uroczystej gali zamknięcia Programu Pilotażowego Przeglądów Lekowych, prezentującej wyniki Pilotażu oraz najważniejsze dokumenty, które są jego wynikiem.

Transmisję na żywo realizowaną przez Polską Agencję Prasową z wydarzenia śledzić można za pośrednictwem linku https://infostrefa.tv/ump/ w dniu 30 czerwca 2023 roku w godzinach 17:00-21.00.

Tematem przewodnim gali będzie przegląd lekowy jako przyszłe świadczenie gwarantowane w Polsce. Koordynator Pilotażu dr hab. n. med. prof. UMP Agnieszka Neumann-Podczaska zaprezentuje najważniejsze wyniki Pilotażu zawarte w raporcie z ewaluacji pilotażu i analizy wdrożenia świadczeń oraz aneksie do raportu, zawierającym dane dotyczące wpływu przeglądu lekowego na system opieki zdrowotnej opracowane wspólnie z NFZ. Zaprezentowany zostanie też dokument uzgodnieniowy Standard Przeglądu Lekowego jako świadczenia gwarantowanego. Do udziału w gali zaproszeni zostali m.in. Minister Zdrowia Andrzej Niedzielski, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz władze i przedstawiciele Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, eksperci Pilotażu z Europy i USA, a także realizatorzy Pilotażowego Programu Przeglądów Lekowych.

Zapraszamy!