Farmaceuta to wykształcony specjalista pracujący nad zapewnieniem swojemu pacjentowi opieki na najwyższym poziomie. Jedną z usług, w ramach której są realizowane założenia opieki farmaceutycznej, jest przegląd lekowy będący częścią procesu optymalizacji użycia leków.

Standard Przeglądu Lekowego jako świadczenia gwarantowanego. Dokument uzgodnieniowy to pierwsza taki dokument, oparty na danych naukowych uzyskanych podczas realizowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia badania pilotażowego, rekomendacji schematu dokumentacji i prowadzenia usługi przegląd lekowy w Polsce. Procedura została opracowana została przez wielokrotnie wyróżnianych nagrodami polskich i zagranicznych ekspertów z udokumentowanymi doświadczeniami badawczo- projektowym. lekarzy i farmaceutów, dostosowana do warunków polskiej praktyki farmaceutycznej oraz dostępnych na polskim rynku farmaceutycznym produktów leczniczych wydawanych na receptę (Rp.).


Polski farmaceuta, aby rozpocząć sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez realizowanie usługi przeglądu lekowego, musi być wyposażony w odpowiednie narzędzia. Pierwszym z nich z nich jest niniejsza publikacja w formie aneksu to podsumowania wyników badań znajdujących się obecnie w AOTiM. Pozycja po odtajnieniu posłuży wprowadzeniu przeglądów lekowych w Polsce, pomagający na określeniu norm jakościowych w przyszłym świadczeniu gwarantowanym.


Na początku są omówione kwestie uwarunkowań prawnych w Polsce i za granicą, przedstawione procedury wdrożenia przeglądu lekowego, a także zbiór prostych zasad, łatwych do wykorzystania i wdrożenia.


Mamy nadzieję, że udało się nam opracować źródło rzetelnych wskazówek na temat kształtu usługi w przyszłości.


Niniejsze opracowanie ułatwi zrozumienie usługi przegląd lekowy, pomoże zmapować zasady doboru najbardziej odpowiedniego leczenia przez lekarza, a także nauczy odpowiednio reagować w przypadku podejrzenia pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowego udania się chorego do lekarza.


Polski rynek leków nie jest pozbawiony wielu problemów i wyzwań. Dlatego trzeba systematycznie poszerzać swoją wiedzę, korzystając z rzetelnych źródeł informacji opartych na sprawdzonych, uznanych, światowych wzorcach w oparciu o wyniki badań naukowych.