Główny Inspektorat Farmaceutyczny we współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską przygotował cykl webinarów, na których przedstawione zostaną wybrane zagadnienia w  zakresie realizacji obowiązków farmaceutów / podmiotów prowadzących działalność objętą zezwoleniem GIF lub WIF, wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne i aktów wykonawczych.

Więcej na: https://www.gov.pl/web/gif/webinar3