Związek Zawodowy Pracowników Farmacji stworzył petycję dotyczącą kształcenia farmaceutów w zakresie świadczenia przeglądów lekowych. 

“Praktyczne kształcenie do realizacji przeglądów lekowych, prowadzone przez Jednostki Akredytowane jest niezbędne, aby usługa przeglądu lekowego była efektywna dla systemu opieki zdrowotnej” - podkreślają jej autorzy.

“Jeśli chcemy funkcjonować w zakresie refundowanego koszyka świadczeń, potrzebujemy ujednoliconego kształcenia” - podkreśla ZZPF, zachęcając do podpisywania petycji w sprawie szkolenia farmaceutów.

Kwestia kształcenia farmaceutów w zakresie realizacji przeglądów lekowych budzi w środowisku wiele kontrowersji.
Niedawno prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska skrytykowała zapowiadaną inicjatywę stworzenia modelu kształcenia w zakresie opieki farmaceutycznej. Z kolei Związek Zawodowy Pracowników Farmacji zbiera podpisy pod petycją do ministra zdrowia, w której opowiada się za ujednoliconym trybem szkolenia farmaceutów.

Cały artykuł można przeczytać na łamach strony Puls Farmacji: https://pulsmedycyny.pl/