Serdecznie zapraszamy na bezpłatne warsztaty z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych dla farmaceutów, które odbędą się stacjonarnie w dniu 29.07.2022 w Warszawie.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne BUSINESSROOM (Piętro 10),  T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

w ramach projektu POWER pt.  Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” nr POWR.05.02.00-00-0008/19, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”

Zgodnie z regulaminem rekrutacji uczestników szkoleń w ramach „Akademii Badań Klinicznych” podstawą uzyskania statusu uczestnika Projektu jest wypełnienie i podpisanie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych stanowiących załączniki do Regulaminu oraz potwierdzenie zakwalifikowania przez Realizatora Warsztatów.

 

Prosimy więc o wypełnienie, wydrukowanie i podpisanie następujących dokumentów rekrutacyjnych:

  • „Oświadczenie_uczestnika_projektu” – Załącznik nr 1
  • „Deklaracja_uczestnictwa_w_Projekcie” – Załącznik nr 2 
  • „Formularz_zgloszeniowy” – Załącznik nr 3 
  • „Wzor_umowy_dla_uczestnika” – 2 oryginały – Załącznik nr 4 

 

Dodatkowo poprosimy Państwa o wypełnienie i podpisanie Zaświadczenia o zatrudnieniu.

Uwaga! W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie farmaceuci z ważnym Prawem Wykonywania Zawodu Farmaceuty, niemniej nie muszą być zatrudnieni w aptece.

 

Komplet podpisanych dokumentów rekrutacyjnych należy dostarczyć do siedziby Realizatora:

50BIO.COM, ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz

osobiście, listem poleconym lub kurierem najpóźniej do 25.07.2022.

W razie potrzeby Realizator może dostarczyć do Państwa komplet wydrukowanych dokumentów, a następnie zamówić kuriera pod wskazany przez Państwa adres – o chęci skorzystania z tej możliwości należy poinformować Realizatora odpowiednio wcześniej.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W odpowiedzi otrzymacie Państwo komplet dokumentów rekrutacyjnych (znajdują się one również na stronie Agencji Badań Medycznych – link poniżej). Realizator Warsztatów potwierdzi zakwalifikowanie danego uczestnika do Projektu drogą mailową. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane po dostarczeniu wypełnionych dokumentów do siedziby Realizatora.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu:  

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 515 933 500

Więcej informacji pod linkiem:

https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1514,Warsztaty-dla-farmaceutow-z-zakresu-niekomercyjnych-badan-klinicznych.html