Odpowiedź GIS w sprawie NOP, zgłaszanych przez farmaceutów.

https://www.facebook.com/zwiazekzawodowypracownikowfarmacji/photos/pcb.3827640284126789/3827640020793482/ - strona 1

https://www.facebook.com/zwiazekzawodowypracownikowfarmacji/photos/pcb.3827640284126789/3827640010793483/ - strona 2