UKSW jako pierwsza krajowa placówka naukowa wykorzystująca rozszerzenie kompetencji do kwalifikacji i szczepień przez pozostałe zawody medyczne w Polsce.
Braki kadrowe w ochronie zdrowia to bolączka czasu pandemii, ale nie tylko. Ministerstwo Zdrowia w apelu do uczelni medycznych, poprosiło o wsparcie i zaangażowanie studentów w opiekę nad pacjentami z COVID 19. Ważnym elementem wsparcia bezpieczeństwa i dostępności do świadczeń pacjenta, jest zaszczepiony personel medyczny. Dzięki akcji promującej szczepienia przez Władze Rektorskie oraz Dziekańskie wśród studentów Wydziału Medycznego UKSW, wzięliśmy odpowiedzialność za przygotowanie naszych studentów do tego tak ważnego zadania.