W materiale newsrm.tv dr Piotr Merks, przewodniczący Związków Zawodowych Pracowników Farmacji, wypowiedział się w sprawie raportu, w którym badano zaufanie pacjentów na temat szczepień w aptekach.
Raport wykazał, że poziom zaufania pacjentów na terenie Polski jest znacząco zróżnicowany, co pokazują następujące wyniki:
  • 63.4%- warmińsko-mazurskie,
  • 53,7%- pomorskie,
  • 42,8%- mazowieckie,
  • 42,4%- zachodnio-pomorskie,
  • 41,9%- podlaskie.
Znacznie niższy poziom zaufania w badaniu wykazały województwa świętokrzyskie (0%) i śląskie (24,8%). https://www.rynekaptek.pl/.../czy-pacjenci-maja-zaufanie...