Ministerstwo Zdrowia pierwszy raz jasno deklaruje, że farmaceuci zostaną włączeni do systemu szczepień. Ogromne gratulacje i podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w debatę, która przyczyniła się do tego, że szczepienia w aptekach w Polsce staną się możliwe!