Jako ZZPF zajęliśmy się przypadkiem, wsparcia koleżanki, która została zwolniona za zmniejszenie „przykasówki”.

Oto część jej listu z prośbą o pomoc:


Niniejszym uprzejmie proszę o pomoc w niżej przedstawionej mojej sprawie:


• dnia 31 października 2019 otrzymałam wypowiedzenie z pracy z podaniem przyczyny – cytuję: ”...nienależyte wykonywanie podstawowych obowiązków pracowniczych polegające na: niekompletnej obsłudze pacjentów, także w zakresie informacji o sprzedawanych produktach (cenach), braku zaangażowania i aktywnego uczestnictwa w maksymalizacji przychodów ze sprzedaży produktów zgodnie ze strategią marketingową przyjętą przez pracodawcę, braku dbałości o interesy pracodawcy, co wyraża się między innymi w niestosowaniu standardu obsługi pacjenta, a w szczególności:….”


Przypominamy, ZZPF zapewnia obsługę prawną 24h w ramach składki członkowskiej.


Zapisz się już dziś nie pozostawaj obojętny www.zzpf.org.pl !