Dzięki współpracy z Kanadyjską Izbą Aptekarską i Związkiem Zawodowym Pracowników Farmacji (ZZPF), stworzyliśmy wspólnie film edukacyjny dla polskich farmaceutów i polskich pacjentów, aby określić standardy w opiece zdrowotnej określające rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej.


Film z polskim lektorem:

https://youtu.be/SYF6ctV0QEo