Koniec niepewności związanej z kodami na opakowaniach – EAN i kod kreskowy!

W związku z wieloma zapytaniami związanymi naszych Członków o rozbieżności związane z kodami na opakowaniach przekazujemy do wiadomości otrzymany na m.in. nasze zapytanie fragment oficjalnej informacji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w tym temacie:

Ponadto informuję, że różnice pomiędzy numerem identyfikacyjnym określonym w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu nadrukowanym na opakowaniu, a numerem GTIN zawartym w kodzie 2D również nie są uznawane za wadę jakościową produktu. Jednakże w przypadku stwierdzenia powyższej rozbieżności, podmioty odpowiedzialne zobowiązane są do podjęcia działań mających na celu zapewnienie spójności przedmiotowych danych zgodnie z zaleceniami zawartymi w Informacji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie numerów identyfikacyjnych (kod EAN/GTIN) umieszczonych na opakowaniach produktów leczniczych.

Związek Zawodowy Pracowników Farmacji ma nadzieje, że tam informacja kończy niepotrzebne kłopoty interpretacyjne dla naszych Członków.

Pełen tekst możliwy do zapoznania na stronie www.gif.gov.pl