Z wielką dumą informujemy o powołaniu Związku Zawodowego Pracowników Farmacji (ZZPF) pod patronatem wielu zacnych europejskich organizacji. Nasze założenia opierają się na wieloletnich obserwacjach, które niezbicie dowodzą, że farmaceuci nie są dobrze reprezentowani. Stąd naszą misją jest stanie na straży praw osób zatrudnionych w sektorze farmaceutycznym. W Polsce nie ma organizacji, która dba wyłącznie o interesy grupy zawodowej magistrów farmacji, przez co duża liczba z nich jest narażona na różne niekorzystne zjawiska. Naszym celem jest przeciwdziałanie tej nierównowadze.

Sektor farmaceutyczny mieści w sobie zarówno pracowników aptek, jak również pracowników firm farmaceutycznych, hurtowni, przemysłu, placówek oświaty, placówek naukowych oraz pozostałe, czyli wszędzie gdzie wykształcenie farmaceutyczne jest niezbędne i wykorzystywane w działaniach na rzecz pracodawcy.

ZZPF nawiązało współpracę z organizacjami z następujących państw:

  • Austria: VAAOE (Verband Angestellter Apotheker Österreichs)
  • Chorwacja: CPhS (Croatian Pharmaceutical Society)
  • Francja: CFE-CGC and Conseil Central D de l’Ordre National des Pharmaciens
  • Niemcy: ADEXA – die Apothekengewerkschaft
  • Luksemburg: Association Luxembourgeoise des Pharmaciens Sans Officine
  • Czarnogóra: Farmaceutska komora Crne Gore
  • Norwegia: Norges Farmaceutiske Forening
  • Wielka Brytania: PDA (The Pharmacists’ Defence Association)