Zapraszamy Was do organizowanego przez nas szkolenia online za które otrzymasz 2 pkt. edu. miękkie.
SZKOLENIE z ZZPF - NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CO WINIEN WIEDZIEĆ FARMACEUTA SZPITALNY - 2 pkt. edu.
 
 
W Dzienniku Ustaw z 24 października 2019r. poz. 2019 została opublikowana ustawa z 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych. Jej przepisy wchodzą w życie 1 stycznia 2021r. Szkolenie jest wprowadzeniem do stosowania Nowego Prawa zamówień publicznych z perspektywy praw i obowiązków farmaceuty szpitalnego. Obejmuje tematykę z zakresu przygotowania postępowania, wybrane zagadnienia dot. postępowania, jak i realizacji umowy. Ramowy program szkolenia przedstawiono poniżej.
 
 
Odpiszemy Państwu i podamy informacje dotyczące uczestnictwa oraz dostęp do szkolenia.
 
Poniedziałek - 14 Grudnia - 09:00 do 13:30 
 
 
 
HARMONOGRAM SZKOLENIA :
I. Systematyka nowej ustawy – aspekty praktyczne.
II. Nowe pojęcia ustawowe – dokumenty zamówienia, podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe, warunki zamówienia itd.
III. Postępowania lekowe w Planach postępowań na dany rok finansowy – nowe zadania farmaceuty.
IV. Zamówienia bagatelne i zamówienia o wartości do 50.000 PLN – nowe zasady zlecania.
V. Postępowanie krajowe – odmienności w stosunku do procedury unijnej.
VI. Przygotowanie postępowania – Analiza potrzeb i wymagań, opis przedmiotu zamówienia, w tym przedmiotowe środki dowodowe, szacowanie wartości zamówienia, decyzja w przedmiocie wyboru trybu, sporządzenie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ ) lub Opisu potrzeb i wymagań.
VII. Konflikt interesów, prawomocne skazanie – zmiany co do kręgu osób zobowiązanych po stronie zamawiającego do złożenia oświadczenia, rodzaju i czasu składania oświadczeń w przedmiocie podlegania lub niepodlegania wyłączeniu.
VIII. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami. Forma oferty, JEDZ.
IX. Zmiany w zakresie publikacji ogłoszeń – postępowanie krajowe, procedura unijna.
X. Tryb podstawowy – nowy tryb udzielania zamówień dla zamówień krajowych i jego warianty.
XI. Wyjaśnienia treści SWZ lub Opisu potrzeb i wymagań – terminy składania wniosków przez wykonawców, obowiązki zamawiającego, zmiany treści dokumentów zamówienia a termin składania ofert.
XI. Składanie i otwarcie ofert – terminy minimalne składania ofert, okres związania ofertą i jego przedłużenie, zabezpieczenie wadialne, obowiązki publikacyjne zamawiającego.
XII. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców na gruncie nowej ustawy – informacje ogólne.
XIII. Badanie i ocena ofert, wybór oferty najkorzystniejszej -nowe podstawy odrzucenia oferty, kryteria oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej.
XIV. Środki ochrony prawnej – kluczowe zmiany.
XV. Umowa – postanowienia niedopuszczalne, zapisy obowiązkowe, zmiana umowy, raport z realizacji umowy,ogłoszenie o wykonaniu umowy.
XVI. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia
 
 
Pamiętaj - tylko razem jesteśmy silni!
Nie pozostawaj obojętny!
#RazemMożemyWięcej
Zmieniajmy Polską farmację już dziś!
Jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszelkie Wasze pytania i wątpliwości pod adresem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 694 732 275